ชีวิต คืออะไร

ชีวิต คืออะไร Free!
Page 2 Page 3

คำว่า "อยู่เหนือกรรม" ก็อยู่เหนือความทุกข์
อยู่เหนือการกระทำ เหนือความคิด
แต่ว่าเห็นความคิด อยู่เหนือความคิดนั่นเอง
แต่ว่า...มันพูดยาก คืออยู่เหนือ
คือออกหน้าของความคิดนั่นแหละ
จึงว่าอยู่เหนือกรรมได้ อยู่เหนือการกระทำนั่นได้
เพราะ อยู่เหนือแล้ว คือว่าเหนือกรรม
เหนือกรรมดีกรรมชั่ว ท่านว่าอย่างนั้น

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    13 Oct 14 15:39
    สาธุ สาธุ สาธุ
1