ภาค ก. ก.พ.57 ภาษาอังกฤษ คณิต ภาษาไทย

ภาค ก. ก.พ.57 ภาษาอังกฤษ  คณิต ภาษาไทย Free!

บรรยายสรุป ภาค ก. ก.พ.57 ภาษาอังกฤษ คณิต ภาษาไทย
วันเดียวครบทุกเนื้อหา 500 บาท พร้อมชีท+อาหารกลางวัน
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
พร้อมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลยบางส่วน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้