Sample โครงการพาตัวใจกลับบ้าน 2 ครอบครัว...วังวนแห่งปัญหาชีวิต

Sample โครงการพาตัวใจกลับบ้าน 2 ครอบครัว...วังวนแห่งปัญหาชีวิต Free!
  • 10 หน้า
  • 0.21 MB
  • 7 มี.ค. 2557
  • ศุภวรรณ กรีน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือชุดพาตัวใจกลับบ้าน ตอนที่ ๒ นี้เกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวอันเป็นวังวนใหญ่ของปัญหาชีวิตทั้งหลาย ดิฉันเห็นว่าการได้อ่านปัญหาของคนอื่น ก็สามารถสะท้อนปัญหาชีวิตของตนเองได้ และอาจจะได้รับคำตอบจากเมล์เหล่านี้ก็ได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านอาจจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย ศุกวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้