ตอบ ดร.มาร์ติน - ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม [พระพรหมคุณาภรณ์]

ตอบ ดร.มาร์ติน - ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ "ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม" พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๕  เป็นหนังสือที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้สัมภาษณ์กับ ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ ครั้งแรก 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้