คู่มือวันวิสาขบูชาฉบับกรมการศาสนา

คู่มือวันวิสาขบูชาฉบับกรมการศาสนา Free!
 • 98 หน้า
 • 0.73 MB
 • 27 พ.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกทุกคนจะต้องมีการกระทำการบูชาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลก
       คู่มือวันวิสาขบูชา ฉบับกรมการศาสนา มีเนื้อหาเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ ความเป็นมา หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ การปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนในการเวียนเทียนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ควรปฏิบัติให้ถูกต้องในวันวิสาขบูชา (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ngim
  29 May 15 13:18
  ความคิดเห็นของคุณ
1