พรหมจรรย์ตัวน้อย

พรหมจรรย์ตัวน้อย Free!
Page 2 Page 3

       เนื้อหาหลักของหนังสือ "พรหมจรรย์ตัวน้อย" นำมาจากพระธรรมเทศนาจำนวนหนึ่ง ที่ท่านพระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธ ได้ให้การอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยคัดเลือก เรียบเรียง และนำมาจัดลำดับให้เข้าหมวดหมู่ อีกทั้งได้รวบรวมประวัติย่อของสามเณรครั้งพุทธกาลบางองค์มาแสดงไว้เป็นทิฏฐานุคติ พร้อมภาพวาดประกอบ เพื่อให้เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงสมาชิกทุกวัยในครอบครัว

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดป่ามณีกาญจน์ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้