สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์]

สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       รวบรวมแนวคิด เนื้อหา จากหนังสือด้านสังคมศาสตร์ยอดนิยม
-ศาสตร์แห่งการสลายความขัดแย้ง
-นิติศาสตร์แนวพุทธ
-รัฐศาสตร์แนวพุทธ
-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
       นำมารวมไว้ในเล่มเดียว มุ่งประโยชน์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนชาวไทยมองเห็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา ในยามที่สังคมตกอยู่ในยุดแห่งความขัดแย้ง เพื่อช่วยกันนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตไปได้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้