วารสาร สมิอฺนา Vol.7

วารสาร สมิอฺนา Vol.7 Free!
Page 2 Page 3

ขึ้นชื่อว่าจิตใจของมนุษย์แล้วไซร้ มันย่อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกช่วงขณะตราบที่ชีวิตยังคงดำเนินอยู่ และบ่อยครั้งที่มันมักจะเอนเอียงไปหาความชั่วร้าย และหากเราปล่อยมันให้เป็นไปเช่นนั้น แน่นอน…ความขาดทุนย่อมบังเกิดขึ้นกับเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ ! …และเราทั้งหลายก็ต่างรับรู้กันอยู่เต็มอกว่าผลตอบแทนของมันคือ…ไฟที่ลุกโชติช่วง ไฟที่ความร้อนของมันนั้นมากกว่าไฟปกติถึง 70 เท่า ! ฉะนั้น จึงนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการย้อนกลับไปมองทุกมุมของชีวิตว่าตนได้กระทำอะไรลงไปบ้างในแต่ละวัน หากพบว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ควรที่จะดำรงไว้และทำให้มันดีขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งไหนที่ตรวจพบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็สมควรที่จะแก้ไขหากว่ายังมีเวลา และสมควรอย่างยิ่งที่จะละทิ้งมันไป ไม่กลับไปกระทำมันอีก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้