ชิงช้าสวรรค์

ชิงช้าสวรรค์ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ“ชิงช้าสวรรค์” เล่มนี้ ถอดเทปจากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ณ โรงเรียนปานะพันธ์ กรุงเทพมหานคร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    10 Oct 14 08:31
    สาธุ
1