ดูให้ดี มีแต่ได้ [พระอาจารย์ปสันโน]

ดูให้ดี มีแต่ได้ [พระอาจารย์ปสันโน] Free!
Page 2 Page 3

       “ดูให้ดี มีแต่ได้” เป็นการถอดความจากธรรมเทศนาและช่วงตอบปัญหาธรรมะแก่ญาติโยมในการปฏิบัติธรรมที่บ้านบุญ ไร่ทอสี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งพระอาจารย์ปสันโน เจ้าอาวาส วัดอภัยคีรีซานฟรานซีสโก สหรัฐอเมริกา เมตตาอบรมสั่งสอนเป็นเวลา ๓ วัน 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้