ปลุกใจให้ตื่น [หลวงตามหาบัว]

ปลุกใจให้ตื่น [หลวงตามหาบัว] Free!
Page 2 Page 3

รวมปาฐกถาธรรม โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

๑. นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
๒. ปลุกใจให้ตื่น
๓. ยาพิษเผาลน
๔. ปลอดภัยไร้กังวล
๕. รื้อภพรื้อชาติ

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.forestdhamma.org/

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงตามหาบัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้