มารยาท [หลวงพ่อทูล]

มารยาท [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       ในชีวิตประจำวัน มีทั้งการกระทำและคำพูด ที่เรียกว่า “กิริยา” ซึ่งจะมีผลต่อเราและบุคคลที่เราเกี่ยวข้อง  สังคมที่มีอิทธิพลต่อเรา ซึ่งเราจะเพิกเฉยไม่ได้  ฉะนั้น “สัปปุริสธรรม” จึงเป็นหัวใจ เป็นหลักใหญ่ เป็นส่วนกิริยา เป็นมารยาท ที่เราต้องแสดงให้ดีที่สุดต่อบุคคลรอบข้างเรา

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้