พุทธวจน ๑ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล)

พุทธวจน ๑ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล) Free!
Page 2 Page 3
 • 586 หน้า
 • 2.54 MB
 • 31 ส.ค. 2554
 • วัดนาป่าพง
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พ.พลทรัพย์
  19 Nov 13 09:10
  หนึ่งในห้าเล่ม ที่ชาวพุทธควรหันมาเรียนรู้ แค่ห้าเล่มก็พอดีๆ เล่มนี้จะช่วยป้องกันความเสื่อมของสังคมพุทธไทย ที่ไม่ทราบข้อจริง จึงปฏิบัติผิด เชื่อถือผิดมากอยู่ในเวลานี้
 • ABHINOP THANNARIN
  1 Sep 11 11:04
  นโมตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น "ผู้ใดประทุษร้ายคนไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ ผู้ไม่มีความผิด บาปย่อมกลับมาถึงคนพาลนั้นเอง เหมือนละอองฝุ่นที่บุคคลชัดไปทวนลม ย่อมกลับมากระทบเขาเอง ฉะนั้น"
 • จิติมา
  31 Aug 11 21:17
  ดีค่ะ
1