สองใจ [หลวงพ่อทูล]

สองใจ [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       ใจหนึ่ง คือ ใจที่คุ้นเคย รู้จักดี  ส่วนอีกใจ ก็เป็นใจที่เสน่ห์ อิสระ เมื่อจะต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียว ก็คงไม่พ้น"รักพี่แต่เสียดายน้อง" สองจิตสองใจ  ถ้าหากข้อมูลเพียงพอ การตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งก็จะง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านั้นก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมด  พลิกเข้าไปดูในเล่ม หลวงพ่อทูลได้บอกวิธีการหาข้อมูลนั้นๆ จากนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านเอง แล้วล่ะว่า  จะเลือกพี่ คือ อยู่เหมือนเดิม ใจดวงเดิมที่คุ้นชิน หรือเลือกน้อง คือ ทางเดินใหม่ที่จะต่างจากเดิม ที่สุขบ้างทุกข์บ้าง   ไปสู่ชีวิตใหม่ที่สุขสงบ  ไม่สร้างโทษภัยทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้