อยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์

อยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยธรรมบรรยาย ๓ เรื่อง คือ   
อยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์  การเจริญสติในชีวิตประจำวัน 
และ ไม่หมายมั่น 

ท่าน อ.กำพล ได้ถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติออกมาจากประสบการณ์โดยตรงของท่าน 
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ในการกระตุก กระตุ้น แนะแนวทางการรู้อย่างซื่อๆ และให้กำลังใจในการทำความเพียร

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์กำพล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้