การเงินและการบัญชีในครัวเรือน (Household Financial and Accounting)

การเงินและการบัญชีในครัวเรือน (Household Financial and Accounting) Free!
Page 2 Page 3
 • 134 หน้า
 • 17.44 MB
 • 1 ธ.ค. 2556
 • ศศิ นพเกตุ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เรียนรู้ครอบครัวและครัวเรือนแบบไทย ๆ เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเงินในครัวเรือน การบัญชีในครัวเรือน การออมและการลงทุน เครดิตครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือน และกรณีศึกษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • alfat
  14 Oct 15 12:27
  Your Comment
1