แผ่เมตตาให้ศตรู อยู่อย่างไม่มีเวรภัย

แผ่เมตตาให้ศตรู อยู่อย่างไม่มีเวรภัย Free!
Page 2 Page 3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bddmc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    20 Nov 13 16:07
    ขอบคุณค่ะ ขออนุญาตเผยแพร่เป๋นธรรมทานค่ะ
1