อริยุปวาท 2

อริยุปวาท 2 Free!
Page 2 Page 3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bddmc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • อิ่มบุญ
    3 May 14 18:51
    กรรมมีกันทุกคน ขึ้นอยู่ที่ว่ากรรมหนักหรือกรรมเบา กรรมดีหรือกรรมชั่ว แก้ไขได้ยังไง อ่านอริยุปวาท ทุกคำถามมีคำตอบ และจะมองเห็นกรรมของตัวเราเอง ขอร้บรองว่าอ่านแล้วจะลึกซึ้งและเข้าใจของกรรมนั้น สาธุ สาธุ สาธุ
1