พุทธวงศ์ อายุขัยของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ

พุทธวงศ์ อายุขัยของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ Free!
Page 2 Page 3

พุทธวงศ์ อายุขัยของมนุษย์ ภัยธรรมชาติ
โดย พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากขึ้น ที่ยังไม่ทันได้เกิดก็จะเกิดในไม่ช้านี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย เป็นไปตามธรรมชาติในตัวมันเอง ไม่มีใครมีอำนาจควบคุมหรือบังคับ สั่งการอะไรได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    11 Nov 13 00:10
    ขอบคุณค่ะ!
1