สร้างบุญเข้าตัว ค้นหาพระในใจ [หลวงพ่อจรัญ]

สร้างบุญเข้าตัว ค้นหาพระในใจ [หลวงพ่อจรัญ] Free!
Page 2 Page 3

       พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นสอนเรื่องทุกข์ เหตุที่มาแห่งทุกข์ และความพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเรา อยู่ในกาย ใจ เรานี่เอง การปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเท่านั้น จึงจะเข้าถึงความละเอียดและลึกซึ้งอันซ่อนอยู่ในกาย ใจของเราได้ นี่เรียกว่า การสร้างบุญ หรือการค้นหาความประเสริฐในใจเรา ด้วยปัญญาข้างนอกที่ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน นึกคิด หรือคะเนเอา ไม่สามารถเข้าใจ เข้าถึงได้
       หนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้พยายามรวบรวมสิ่งที่หลวงพ่อจรัญเทศนาสอนไว้ในเรื่องแก่นคำสอนในพระพุทธศาสนา การสร้างบุญให้กับตัวเอง เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจใคร่ศึกษา 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon
    15 Nov 13 15:03
    thank you
  • Jinsugee
    3 Nov 13 20:09
    ขอบคุณค่ะ
1