ใจความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา

ใจความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

       พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

       หากจะมีคำถามว่า ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่ออะไร? คำตอบอันหนึ่งที่ท่านผู้ที่ได้ศึกษา ปฏิบัติ พิจารณาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง ได้ให้คำตอบไว้ว่า ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อความจริง ความดีและความงาม เพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้รู้จักความจริง รู้จักความดี รู้จักความงาม จึงจะถึงพระพุทธศาสนา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ภาณุมาศ ผาลิวงศ์
  10 Oct 13 19:15
  พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และความดีงาม ศึกษาแล้วปฏิบัติตามจะเกิดความสุข
 • จักรแก้ว ตนุนาถ
  5 Oct 13 16:40
  องค์ใดผู้ยังทรงพระชนม์อยู่จะเสมอองค์ท่านไม่มี
 • boon
  1 Oct 13 14:27
  thank you
1