แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ

แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ
Page 2 Page 3

หนังสือเรียนลายมือได้อย่างมืออาชีพ "เรียนรู้อย่างตั้งใจ ท่านจะดูลายมือได้อย่างมืออาชีพ"

เรียนได้ด้วยตัวเอง มีตัวอย่างภาพลายมือจริงเพียงพอ   

ข้อด้อยที่พบในการเรียนรู้ดูลายมือแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ

หรือเข้าใจยาก ก็ เพราะส่วนมากขาดตัวอย่างลายมือจริงและการฝึกฝนจากลายมือตัวอย่างลายมือจริงที่มากพอ  จากประสบการณ์จริงที่ประสบมาในการเรียนการสอนลายมือส่วนใหญ่จะใช้ภาพขาวดำ รวมถึงภาพพิมพ์ลายมือ เส้นสายลายมือก็ใช้วิธีขีดเขียน ลากเป็นเส้นสมมุติขึ้นเอง พอเจอลายมือจริงหรือดูลายมือจริง ๆ เข้าก็ งง.. ? ไม่แน่ใจ..?


บรรยากาศการเรียนลายมือจากลายมือจริง สอนโดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

     หลายท่านที่เรียนลายมือกับหลายครู หลายอาจารย์ก็แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถพยากรณ์ ลายมือได้ ทำไม จึงเป็นเช่นนั้น หนังสือเรียนลายเล่มนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Pinda
    4 Dec 13 14:18
    ไม่ค่อยเข้าใจคำชี้แจงที่จะสมัครค่ะ
  • ไก่-AIS
    6 Nov 13 16:51
    มีภาพลายมือประกอบที่ชัดเจน เป็นภาพสีประกอบคำอธิบายทำให้เข้าใจง่าย และง่ายต่อการเรียนลายมืออย่างมากคะ
1