พุทโธหาย

พุทโธหาย Free!

      เรื่อง "พุทโธหาย" คัดจาก ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
      เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน  

กุโลบายของพระอาจารย์มั่นใรการสอนปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวเขา 

"...ชาวบ้านถามว่า ตุ๊เจ้านั่งหลับตานิ่ง ๆ และเดินกลับไปกลับมาทั้งกลางวันกลางคืนมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว ตุ๊เจ้านั่งและเดินหาอะไร” 

พระอาจารย์มั่นตอบว่า “พุทโธหาย เรานั่งและเดินหาพุทโธ” 

“พุทโธ เป็นตัวยังไง รูปร่างสูงต่ำดำขาวยังไงจะให้ชาวบ้านช่วยหาให้ได้ไหม” หัวหน้าหมู่บ้านถามด้วยความสงสัย

พระอาจารย์มั่นตอบว่า “ พุทโธ ที่ว่านี้ เป็น ดวงแก้วอันวิเศษ สุดประเสริฐ ใครได้ไว้แล้วจะโชคดี ถ้าพวกสูจะช่วยเราหาให้พบก็ยิ่งดีใหญ่ จะได้เห็นพุทโธเร็ว ๆ”   

“พุทโธ ของตุ๊เจ้าหายมานานแล้วหรือ” ผู้เฒ่าอาวุโสของหมู่บ้านถามบ้าง

“ไม่นานหรอก ถ้าพวกสูช่วยหาให้ยิ่งจะพบเร็วกว่าเราหาเพียงคนเดียว” พระอาจารย์มั่นตอบอย่างเป็นปริศนาธรรม.." (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Angela Jenna
  27 Mar 14 02:39
 • Jinsugee
  12 Sep 13 21:30
  ขอบคุณค่ะ
 • boon
  10 Sep 13 13:42
  thank you
1