โสฬสปัญหา [สมเด็จพระญาณสังวร]

โสฬสปัญหา [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

  หนังสือเรื่อง  "โสฬสปัญหา" มุ่งให้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมทางพระพุทธศาสนา  ทั้งในด้านทฤษฎี (ปริยัติ) ทั้งในด้านปฏิบัติ (แนะวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติ) ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง  เพื่อให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ด้วย  ฉะนั้น  ในหนังสือนี้  นอกจากเรื่องโสฬสปัญหาอันเป็นธรรมชั้นสูงแล้ว  ยังได้มีธรรมบรรยายอันแสดงถึงความหมายของการปฏิบัติธรรมและแสดงหลักปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานหรือจิตตภาวนาประกอบอยู่ด้วยหลายเรื่อง  ทั้งที่เป็นหลักปฏิบัติชั้นต้น และหลักปฏิบัติระดับสูงๆ ขึ้นไปโดยลำดับ  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านเพิ่มพูนความรู้ธรรมและรู้วิธีปฏิบัติพัฒนาไปพร้อมกัน.

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร
http://www.ebooks.in.th/search/cat/0/สมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุภรณ์
  28 Jul 15 22:37
  สำหรับผู้ที่ชอบแก่นของคำสอน แนะนำให้อ่านค่ะ
 • จักรแก้ว ตนุนาถ
  28 May 15 09:30
  เล่มมนี้คลาสสิกสุดยอด หาเสมอเหมือนได้ยาก
 • เช คำเดียว
  8 Sep 13 08:48
  ดีมากๆเลยครับ
1