เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสถาบันครอบครัว

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสถาบันครอบครัว Free!
 • 6 หน้า
 • 1.62 MB
 • 27 ส.ค. 2556
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จากการดำเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ที่มุ่งลดอัตราการเพิ่มของประชากรเป็นเป้าหมายสำคัญ จนได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังคงดำเนินการควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชากรอีกด้วย โดยการให้บริการอนามัยการเจริยพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบั้นปลายชีวิต .. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสถาบันครอบครัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • pp
  15 Sep 13 01:26
  good
1