ศาสตร์ไหนสันติ

ศาสตร์ไหนสันติ Free!
Page 2 Page 3
  • 74 หน้า
  • 5.02 MB
  • 8 ส.ค. 2556
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

-สัมโมทนียกถาของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต)
-บทบาทพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขในสังคม
-พุทธ ศาสน์หรือไสยศาสตร์ทางเลือกที่ยั่งยืนของคนยุคใหม่

อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้