ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นตำราเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและอาจใช้เป็นคู่มือสำหรับนำธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ปัณวัจน์. มารินทร์วิมล
    21 Aug 18 17:35
    บางครั้งหนังสือดี แต่กว่าจะมีผู้เห็นด้วยก็ใช้เวลา กว่าจะได้สักเล่มเขียนและแปลด้วยความสามารถ ขอให้ท่านอาจารย์เป็นที่รักของลูกศิษย์ตลอดไป สู้ๆๆครับอาจารย์กระผมลูกศิษย์คนหนึ่งซื้อและอ่านให้จบทำความเข้าใจหนังสือดีๆของท่าน อ. ด้วยความเคารพและนับถือ 086-669-9964
1