เด็กหญิงผู้ฟื้นจากความตาย (ตัวอย่าง)

เด็กหญิงผู้ฟื้นจากความตาย (ตัวอย่าง) Free!
  • 7 หน้า
  • 27.29 MB
  • 25 พ.ค. 2556
  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

พระเยซูได้ยินว่าบุตรสาวของไยรัสตายแล้ว พระองค์ให้ความมั่นใจกับไยรัสว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเถิด” และทรงแสดงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ โดยการทำให้ลูกสาวของเขาฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีก - มี 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ - เรียบเรียงเป็นภาษาง่ายๆ ให้เด็กๆ อ่านแล้วเข้าใจ ประกอบภาพการ์ตูน สีสันสวยงาม พร้อมข้อคิดดีๆ ท้ายเล่ม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้