เสริมสร้างโภชนาการที่ดี พื้นฐานของการพัฒนา 30 ปี พระราชกรณียกิจการพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสริมสร้างโภชนาการที่ดี พื้นฐานของการพัฒนา 30 ปี พระราชกรณียกิจการพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Free!
คำนำ ปกรอง
  • 70 หน้า
  • 8.65 MB
  • 22 พ.ค. 2556
  • คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ เสริมสร้างโภชนาการที่ดี: พื้นฐานของการพัฒนา 30 ปี พระราชกรณียกิจการพัฒนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เล่มนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจด้านโภชนาการมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประชุมโภชนาการ นานาชาติ ครั้งที่ 19 จึงจัดทำหนังสือแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านโภชนาการ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์สืบไป

เว็ปไซค์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : www.tnfc.in.th
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/Thaifoodcommittee
Twitter : https://twitter.com/tnfcsocial(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้