7 ข้อพึงรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้

7 ข้อพึงรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ Free!
Page 2 Page 3

Investor’s Checklist: 7 ข้อพึงรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ก็เป็นเหมือนกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาเลือกลงทุนในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการออมของตน โดยมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไขที่เป็นความต้องการเฉพาะของตนเองพ่วงอยู่ด้วยก็ได้ ท่านที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ในตลาดตราสารหนี้อาจลองตอบคำถามเบื้องต้นทั้ง 7 ข้อข้างล่างนี้ก่อน เพื่อทำความเข้าใจในหลักการลงทุนขั้นพื้นฐาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุนทร
  25 Jul 13 13:34
  ขอบคุณครับ
 • Nattawut
  8 Apr 13 07:18
  ขอบคุณมากครับ
 • Aeakasit Fhaprathanchai
  6 Apr 13 22:18
  เป็นหนังสือที่ดีมากครับ
1