Skip Navigation Links

บริษท ไทย ซวง โหยง จำกัด

5
2,843
16
เราเป็นเว็บไซต์ TV Online และนิตยสารเกี่ยวกับ Lifestyle นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ในเรื่องของ ท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , แหล่งชอปปิ้ง , แฟชั่น , สุขภาพ และยังรวมถึงเรื่องเอนเตอร์เทน ทั้ง Music , Movie & Series, Book Shelf นำมาเสนอและแบ่งปันให้กับคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ จากการก่อตั้งเว็ปไซต์ 121easy .com ทางทีมงานได้ร่วมกันคิดต่อยอดการนำเสนอรูปแบบไลฟ์สไตล์ให้ออกมาในรูปแบบของนิตยสาร นั่นคือ 121Easy Magazine ซึ่งเนื้อหาในการนำเสนอเกี่ยวเนื่องจากในเว็บไซต์ รวมถึงในทุก

บริษัท ไทย ซวง ดหยง จำกัด

171/2 ทองหล่อ ซ.9 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ ฯ 10110 THAILAND
โทร: 0-2713-5902
แฟกซ์: 0-2713-5903

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1