บทสวดชาวพุทธ มนต์พิธี

บทสวดชาวพุทธ มนต์พิธี Free!
Page 2 Page 3

       บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัน มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, เจ็ดตำนาน, สิบสองตำนาน, บทสวดพระอภิธรรม, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง), คำแผ่เมตตา และส่วนกุศล และคำอาราธนา และคำถวายทานต่างๆ ,คำอุปสมบท, พระปาติโมกข์ฯ

       หนังสือ มนต์พิธี ฉบับสำนักเรียน วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งรวบรวมจัดทำขึ้น โดย พระครูสมุห์เอี่ยม สิริวณฺโณ นั้น เป็นหนังสือที่อำนวยประโยชน์แก่ชาวพุทธมากพอสมควรทีเดียว ด้วยภิกษุสามเณร ตลอดพุทธศาสนิกนิยมชมชอบ แม้พิมพ์ครั้งที่ ๒ แล้วอันมีจำนวนกว่าหมื่นแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ อีก เป็นเรื่องน่าอนุโมทนาอยู่ ด้วยผู้รวบรวมคัดเอาเฉพาะที่เห็นว่ามนต์ที่นิยมสวดจริง ๆ จึงเอาเข้ามารวมพิมพ์ขื้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • prakasem khemako
  8 Nov 19 07:07
  เป็นประโยชน์ต่อพระผู้แสวงหาแหล่งความรู้เพิ่มเเพื่อผลของการรักษาพระพุทธศาสนา น่าสรรเสริญ
 • Nickname's NoongNing
  6 Mar 18 11:54
  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
 • ณัฐกิตติ์ ปริพันธนานนท์
  24 Nov 16 04:35
  ชอบมาก
 • โอภาส ฉลาดเฉลียว
  8 Aug 16 03:59
  ชอบมาก
 • โอภาส ฉลาดเฉลียว
  8 Aug 16 03:58
  ชอบมาก
1 2 3 4 5  ...