ธรรมะแพลทินั่ม [ขวัญ เพียงหทัย]

ธรรมะแพลทินั่ม [ขวัญ เพียงหทัย] Free!
Page 2 Page 3

         ธรรมะแพลทินั่ม คือ ความคิดที่ดีที่สุดที่คุณเลือกแล้วสำหรับตัวคุณเองเพื่อการมีความสุข ไม่ใช่ระดับโกลด์ แต่เป็นระดับแพลทินั่ม เพราะแน่นอนเราย่อมเลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเสมอ
         บางทีคุณอาจจะเคยดูหนังเรื่อง ‘Sliding Door’ นางเอกจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อนางเอกขึ้นรถทัน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอดังต่อไปนี้…และหากนางเอกขึ้นรถไม่ทัน เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเธอดังต่อไปนี้..
         ชีวิตเราทุกคนเหมือนนางเอกคนนี้ เมื่อเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น เราเลือกวิธีคิดของเราตอบสนอง ถ้าคุณเลือกแบบแรก (อย่างทุกหน้าซ้ายในหนังสือเล่มนี้) คุณจะทุกข์ ถ้าคุณเลือกแบบที่สอง (อย่างทุกหน้าขวาในหนังสือเล่มนี้) คุณจะสุข แต่ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย จะถกเถียงโต้แย้ง จะเสนอความคิดแบบที่สาม (นอกเหนือไปจากหนังสือเล่มนี้) คุณก็ได้เลือกแล้วเหมือนกัน
         ชีวิตเลือกได้ เพียงแต่เราต้องรับผิดชอบยอมรับผลของการเลือกของเราเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข เราเป็นผู้เลือกให้มันเกิดขึ้น
         หนังสือเล่มนี้มีเจตนาประสงค์จะคุยเล่นเป็นเพื่อน เม้าท์กันให้เห็นความแตกต่างของความคิดอย่างสนุกๆ โดยมีแนวเริ่มรากมาจากวิถีธรรมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คิดอย่างธรรม สนุกให้ฉุกคิด ร่วมด้วยช่วยกันหามุมมองที่อาจเปิดให้เห็นแสงที่ลอดเข้ามาในรอยแตกเล็กๆ ของความรู้สึกด้านลบของบางนาทีของวัน แสงแห่งความสุข
         ถ้ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล็กน้อย ฉันก็ยินดีหากได้แต่อ่านเพลินอย่างเดียว ฉันก็ยินดี เพราะอย่างน้อยเราก็ได้แบ่งปันความคิดกัน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของขวัญ เพียงหทัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้