โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 Free!

งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2556 จำนวน 16 หลักสูตร ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2556(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้