กระแสธรรม โดย พระครูโอภาสวุฒิกร

กระแสธรรม โดย พระครูโอภาสวุฒิกร Free!
Page 2 Page 3

รวมธรรมเทศนา โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
วัดป่าลัฏฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วยเรื่อง.-
๑. กระแสธรรม
๒. ตายแล้วไปไหน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yut
    21 Feb 13 18:04
    thank you krub
1