แด่ดวงตะวัน

แด่ดวงตะวัน Free!
ปกหน้า Page 3

ทุกคนคงมีเรื่องราวมากมายที่อยากเล่าให้พ่อฟัง  ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องอยากจะเล่าให้พ่อของตัวเองฟังเช่นกัน  เรื่องบางเรื่องผมเล่าให้ท่านฟังไปแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ผมไม่มีโอากาสเล่าให้ท่านฟัง...... สื่อสารกับคนที่คุณรักเยอะๆนะครับในวันที่คุณมีโอกาสเพราะเข็มนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่เคยหยุดเดินทาง.....วันเวลาที่ล่วงผ่านก็มิอาจย้อนคืน แล้ววันนั้นแหละครับที่คุณจะมานั่งเสียใจที่หลัง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้