ปฏิทินธรรมะกลับตาลปัตร 2556 [พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ]

ปฏิทินธรรมะกลับตาลปัตร 2556  [พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ] Free!
Page 2 Page 3

ปัจจุบัน ในแต่ละวัด จะมีตาลปัตรเหลือมากมาย โดยเฉพาะเมื่อมีพระบวชใหม่และสึก 
และไม่ได้นำมาทำประโยชน์ต่อ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ จึงดำริที่จะนำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา จึงนำอีกด้านซึ่งไม่มีลายมาวาดภาพประกอบ
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Aldis Loha
    24 Jan 13 22:07
    เรื่องสั้นๆ แต่ได้ใจความ สาธุๆๆ ^^
1