ปัญญามูลฐานแห่งทางสายกลาง

ปัญญามูลฐานแห่งทางสายกลาง Free!
Page 2 Page 3

Mula madhyamaka karika  
The Fundamental Wisdom of the Middle Way  
by Arya Nagarjuna    

สำหรับผู้ที่รู้จักท่านนาคารชุน คงมิต้องบอกว่างานชิ้นนี้ของท่านมีความสำคัญอย่างไร แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักท่าน หากอ่านด้วยจิตที่ปราศจากทิฐิมานะแล้ว ย่อมจะมองเห็นอะไรบางอย่างในความเป็นจริง ในสิ่งที่ท่านพยายามจะแสดงให้เราเข้าใจ มันเป็นการยากมากที่จะอธิบายสิ่งที่นอกเหนือสมมุติ นอก เหนือการปรุงแต่ง ด้วยภาษาอันเป็นสมมุติ เป็นการปรุงแต่ง และนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้คนเราไม่สามารถเห็นแจ้งในสัจธรรมที่แท้จริงอันละเอียดลึกซึ้งได้ แม้บางคนอาจจะได้ฟังการกล่าวถึงสัจธรรมมามากมายจากหนังสือ หรือจากบุคคล แต่นั่นก็หาได้รู้ไม่เลยว่า มันเป็นเพียงสมมุติ ที่ไม่ใช่สัจธรรมอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามถอดความให้สื่อได้ใกล้ เคียง และสามารถชี้ถึงสัจธรรมได้ ให้มากที่สุด แต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งและน่าท้อถอยยิ่งนัก ฉะนั้น ผู้อ่านที่มิได้เปิดใจพอ และมากไปด้วยทิฐิมานะ จึงไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือเล่มนี้เลย ส่วนผู้ที่ไม่หลงว่าตนเก่งตนฉลาด หรือ ตนไม่เก่งตนไม่ฉลาด นั่นล่ะคือผู้ที่เหมาะสม จะได้ประโยชน์

ชยธมฺโม (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เป้
    29 Oct 12 20:07
    ขอบพระคุณค่ะ
1