อานิสงส์งานศพ

อานิสงส์งานศพ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ ทรงคุณค่า เจริญปัญญา อ่านสิบรอบ คิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตสนุก สุข สงบ เย็น ความสุขมีได้หากเราเข้าใจสภาวะความจริง ต้องอ่าน "อานิสงส์งานศพ..เกิด..แก่..เจ็บ..ตาย"

ความหมายของคำว่า "อานิสงส์"
อานิสงส์ข้อที่ ๑ ได้ร่วมไว้อาลัย
อานิสงส์ข้อที่ ๒ ได้ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย
อานิสงส์ข้อที่ ๓ ได้เข้าวัดเข้าวา
อานิสงส์ข้อที่ ๔ ได้ศึกษาศาสนพิธี
อานิสงส์ข้อที่ ๕ ได้ทำความดีกับญาติผู้ตาย
อานิสงส์ข้อที่ ๖ ได้ฟังพระสาธยายธรรม
อานิสงส์ข้อที่ ๗ ได้ทำจิตให้เป็นบุญกุศล
อานิสงส์ข้อที่ ๘ ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์
อานิสงส์ข้อที่ ๙ ได้เห็นโทษของความประมาท
อานิสงส์ข้อที่ ๑๐ ได้ฉลาดในการใช้ชีวิต
อานิสงส์ข้อที่ ๑๑ ได้ข้อคิดสอนใจ
อานิสงส์ข้อที่ ๑๒ ได้เตรียมใจก่อนตาย
คำแนะนำเมื่อไปงานศพ
ศาสนพิธีที่ควรรู้

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของเล่มนี้ หากสนใจดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=66 แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • noolek
    12 Oct 12 07:09
    good in mind
1