ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร

ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 0.88 MB
 • 21 ก.พ. 2556
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร" หลักการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ผู้เรียบเรียงได้ถ่ายทอดหลักการสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี คือการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดี อันได้แก่คุณธรรมจริยธรรมลงในตัวเด็ก และประคับประคองดูแลให้เจริญเติบโตขึ้นในใจเขา ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคนผ่านมุมมองประสบการณ์ และถ้อยคำภาษาที่งดงาม อ่อนโยน ละเมียดละไม อบอุ่น แฝงไว้ด้วยความรักความห่วงใยต่อเด็กอย่างจริงใจ หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่ายิ่งต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ทุกๆคนที่มีบทบาทสำคัญในการหล่อเลี้ยงประคับประคองบุตรหลานผู้เปรียบประดุจดอกบัวที่อ่อนเยาว์ให้โผล่พ้นน้ำ และเบ่งบานสร้างความงดงามแก่โลก


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้

ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน

http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=95

แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Preaw
  13 Aug 12 11:53
  สุดโค๊ยยยยยยยย
 • น้ำจิตร
  8 Jul 12 04:42
  ดีมากค่ะ
1