อมฤตพจนา

อมฤตพจนา Free!
Page 2 Page 3

         รวบรวมพุทธศาสนสุภาษิต บาลี-ไทย  ธรรมะจากพุทธวัจนะ แบ่งเป็นหลากหลายหมวดหมู่ ตัดตรงมุ่งถึงแก่น ไม่เสียเวลากับเปลือก ค่อย ๆ เพ่งพิจพินิจธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สมภพ
    11 Dec 11 21:58
    ความคิดเห็นของคุณ
  • Dara Mill
    22 Sep 11 12:35
    ขออนุโมทนาในธรรมะจากพุทธวัจนะ สาธุ
1