ผู้หาความสุขเจอ [หลวงตามหาบัว]

ผู้หาความสุขเจอ [หลวงตามหาบัว] Free!
Page 2 Page 3

     หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านเมตตาแสดงไว้ในหลายโอกาส  ข้อใหญ่ใจความก็เพื่อให้นักปฏิบัติได้หาความสุขจากจิตใจของตนเองแทนการหาความสุขจากวัตถุภายนอก  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จิรังยั่งยืน  จึงหวังว่าบรรดาท่านผู้ใคร่ธรรมที่ได้อ่านและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์ท่าน จงค้นหาความสุขเจอด้วยตนเองในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนไม่เป็นอื่น 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงตามหาบัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • yut
  26 Aug 14 12:02
  thank you krub
 • ตุ๋น
  20 May 14 08:16
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์
 • motoki
  12 May 13 21:41
  สาธุ..สาธุ..สาธุ
 • Jinsugee
  12 May 13 10:54
  ขอบคุณคะ!
 • Yuvapa Thapkosa
  4 Nov 12 05:44
  สาธุ
1 2 3