111 คำศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 2

111 คำศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 2
Page 2 Page 3

   หนังสือภาพ คลังศัพท์ของหนู เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ทั้งความจำ การอ่าน ออกเสียง เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจากภาพประกอบสีสันสดใส น่ารัก เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านและเสริมทักษะด้านภาษา
   111 คำศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 2 จะประกอบไปด้วยหมวดคำศัพท์ดังนี้ หมวดสี หมวดของเล่น หมวดเครื่องเขียน
หมวดของใช้ หมวดห้องนอน หมวดห้องนำ้ หมวดห้องครัว หมวดยานพาหนะ และหมวดรูปทรง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้