111 คำศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 1

111 คำศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 1
Page 2 Page 3

       หนังสือภาพ คลังศัพท์ของหนู เน้นการเรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ทั้งความจำ การอ่าน ออกเสียง เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวจากภาพประกอบสีสันสดใส น่ารัก เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านและเสริมทักษะด้านภาษา
       111 คำศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 1 จะมีหมวดคำศัพท์ดังต่อไปนี้ หมวดสัตว์ หมวดแมลง หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดดอกไม้ หมวดอาหาร หมวดร่างกาย และหมวดเครื่องแต่งกาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้