ตุ๊ต๊ะประหยัดอดออมแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะประหยัดอดออมแล้วนะ
Page 2 Page 3

     หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ สร้างเสริมวินัยแก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การเก็็บของเล่น การรักษาความสะอาด การออกกำลังกาย การอดออม การมีมารยาท และการเข้านอน ให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กๆ ด้วยคำศัพท์และไวยกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
     เนื้อเรื่องจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของการประหยัดที่ไม่ได้มีเฉพาะการออมเงินเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้อสิ่งของต่างๆ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดพลังงาน และอื่นๆอีกมากมายที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจว่า การประหยัดและการอดออมนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตในภายหน้าสุขสบาย (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้