เขาเขียน Plugins Word pressได้อย่างไร Episode I(ตัวอย่าง)

เขาเขียน Plugins Word pressได้อย่างไร Episode I(ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 0.84 MB
  • 22 พ.ย. 2558
  • วีรวัฒน์ เฉลยพจน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เขาเขียน Plugins Word pressได้อย่างไร Episode I สอนวิธีการเขียนPlugin ของ Wordpress ที่เป็น CMS ยอดนิยมในขณะนี้ ในปัจุบันนี้ต้องยอมรับได้ว่า Content Management System(CMS) ที่มีการใช้งานมากสุดตัวนึงนั้นคงหนี้ไม่พ้น Word press ซึ่งตัว Word press เองนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และตัว Word press ยังมี Themes และ Plugins ให้เลือกใช้อย่างมากมาย ทั้งที่เป็นของ ฟรี และต้อง จ่ายเงิน เพื่อนำมาใช้งาน EBook “เขาเขียน Plugins Word press ได้อย่างไร” เป็นEBook ที่เหมาะกับ Programmer และ Theme Designer ที่พอมีพื้นฐานของการเขียน Code PHP, HTML, JavaScript, CSS, MySQL และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษา โดยเนื้อหาของE-Bookจะเน้นไปที่การสร้าง Plugins ในแต่ล่ะส่วนครอบคลุมการทำงานทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านสามารถนำไปสร้าง Plugin ได้จริงต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้