การส่องสว่างข้อมูล 1 (Visible Light Communication 1)

การส่องสว่างข้อมูล 1 (Visible Light Communication 1) Free!
Page 3

เมื่อหลอดไฟเหล่านั้นให้ข้อมูลเพื่องานไอทีออกมาได้ด้วยเทคนิคผสมพ่วงสัญญาณกับความสว่างของแสงไฟ จึงเกิดเป็นบูรณาการประหยัดพลังงานกับกิจกรรมสารสนเทศ
สู่ยุค“การส่องสว่างข้อมูล” หรือ
Visible Light Communication (VLC) อันเป็นอนาคตอีกแขนงที่สำคัญเพราะ"... ติดตามด้านใน(วีดีโอ ฉบับแก้ไข โครงการชดเชยการส่องสว่างข้อมูล https://youtu.be/TZOfeRxtBmA) (ชุดหนังสือแอลอีดีประยุกต์ ๓/๑): โดย LED-SmartCoN.Org

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้