หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ (Principles of Conservation and Biodiversity Management)

หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ (Principles of Conservation and Biodiversity Management)
Page 2 Page 3
  • 425 หน้า
  • 26.49 MB
  • 24 เม.ย. 2558
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿290.00 ฿289.00

หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ คือ หลักการจัดการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการอนุรักษ์เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเวศวิทยา และวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ และประกอบการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทางชีวภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน ประชากร ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดสารปนเปื้อน ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักการอนุรักษ์ทางชีวภาพและหลักการจัดการชีวภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสูงต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้