ตัวอย่างกิจกามสวาท

ตัวอย่างกิจกามสวาท Free!
Page 2 Page 3

ถ้าเห็นเรื่องกาม  เป็นกิจกรรมอันลามกจกเปรต  ย่อมไม่มีดวงตาที่สามารถมองเห็นความงดงาม

กาม  ต้องปรุง ไม่อย่างนั้นจะเป็นแค่กิจกรรมที่ต้องฝืนกระทำ

กาม  ไม่ได้มีแค่บนเตียง  ขอบเตียงก็ยังใช้ได้ 

ลีลา  ไม่ได้จำเพาะที่เขาต้องอยู่บน  เธอก็ทำได้

ปลายทางของกิจกาม  ก็มีความหมายเดียวกันกับปลายทางแห่งศีลธรรม...

นั่นคือความดีงาม  ความสุขสำราญ 

วันนี้คุณมีกิจกามแล้วหรือยัง