หลักชาวพุทธ (ฉบับไทย-อังกฤษ) [พระพรหมคุณาภรณ์]

หลักชาวพุทธ (ฉบับไทย-อังกฤษ) [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

      หลักชาวพุทธ : จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)

      คำว่า "ชาวพุทธ" มิใช่ถ้อยคำที่พึงเรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น "ชาวพุทธ" จะต้องมีหลักการ มีคุณสมบัติประจำตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ ที่รองรับ ยืนยัน และ แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธนั้น

      The term “Buddhist” is not an epithet to be used groundlessly. A person who can be called a Buddhist has to embrace certain principles, possess certain inherent characteristics, and have certain standards of conduct that support, affirm, and exhibit the makeup of a Buddhist.

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้